#

Nainamadama mother of sorrows High Mass 24-09-2017Nainamadama mother of sorrows High Mass , nainamadama mother of sorrows high mass , nainamadama mother of sorrows high mass , Dewa wachanaya & Kithu bathi gee 24-9-2017 , Dewa wachanaya & Kithu bathi gee 24,9,2017 , Dewa wachanaya & Kithu bathi gee 24/9/2017

Dewa wachanaya & Kithu bathi gee

Haskame Vachanaya 23-01-2018

23- 1- 2018

Haskame Vachanaya 23-01-2018

Haskame Vachanaya 22-01-2018

22- 1- 2018

Haskame Vachanaya 22-01-2018

Haskame Vachanaya 21-01-2018

21- 1- 2018

Haskame Vachanaya 21-01-2018

Haskame Vachanaya 20-01-2018

21- 1- 2018

Haskame Vachanaya 20-01-2018

Sonduru Agnyaawa 21-01-2018

21- 1- 2018

Sonduru Agnyaawa 21-01-2018

Supuwath Arana 19-01-2018

19- 1- 2018

Supuwath Arana 19-01-2018

Latest Videos

Ada Derana English News 23-01-2018

23- 1- 2018

Ada Derana English News 23-01-2018

Mathisabaya 23-01-2018

23- 1- 2018

Mathisabaya 23-01-2018

Hiru Medical Centre 23-01-2018

23- 1- 2018

Hiru Medical Centre 23-01-2018

Satana 23-01-2018

23- 1- 2018

Satana 23-01-2018

Waada Pitiya 23-01-2018

23- 1- 2018

Waada Pitiya 23-01-2018

Live at 10.30 Sinhala News 23-01-2018

23- 1- 2018

Live at 10.30 Sinhala News 23-01-2018