#

Derana Star City - Grand Finale 06-08-2016Derana Star City - Grand Finale , derana star city / grand finale , derana star city , grand finale , REALITY SHOWS aug-06-2016 , REALITY SHOWS aug,06,2016 , REALITY SHOWS aug/06/2016

REALITY SHOWS

Sirasa Junior Super Star 19 -11-2017

Nov 20, 2017

Sirasa Junior Super Star 19 -11-2017

Hiru Super Dancer 19 -11-2017

Nov 20, 2017

Hiru Super Dancer 19 -11-2017

Derana Dream Star 7 19 -11-2017

19- 11- 2017

Derana Dream Star 7 19 -11-2017

Youth With Talent Generation Next 18 -11-2017

18- 11- 2017

Youth With Talent Generation Next 18 -11-2017

Derana Dream Star 7 18 -11-2017

18- 11- 2017

Derana Dream Star 7 18 -11-2017

Sirasa Film Star 18 -11-2017

Nov 19, 2017

Sirasa Film Star 18 -11-2017

Latest Videos

Lagna Palaapala 24-11-2017

24- 11- 2017

Lagna Palaapala 24-11-2017

Sirasa Morning News 24-11-2017

24- 11- 2017

Sirasa Morning News 24-11-2017

News Line 24-11-2017

24- 11- 2017

News Line 24-11-2017

Pathikada 24-11-2017

24- 11- 2017

Pathikada 24-11-2017

Derana News 10pm 23-11-2017

24- 11- 2017

Derana News 10pm 23-11-2017

Ada Dawasa 24-11-2017

24- 11- 2017

Ada Dawasa 24-11-2017