#

Wassane Premaya (300) 25-07-2016 EpisodeWassane Premaya (300) 25-07-2016 , wassane premaya (300) 25/07/2016 , wassane premaya (300) 25,07,2016 , Wassane premaya 25-7-2016 , Wassane premaya 25,7,2016 , Wassane premaya 25/7/2016

Wassane premaya

Wassane Premaya (456) 28-02-2017

28- 2- 2017

Wassane Premaya (456) 28-02-2017

Wassane Premaya (455) 27-02-2017

27- 2- 2017

Wassane Premaya (455) 27-02-2017

Wassane Premaya (454) 24-02-2017

24- 2- 2017

Wassane Premaya (454) 24-02-2017

Wassane Premaya (453) 23-02-2017

23- 2- 2017

Wassane Premaya (453) 23-02-2017

Wassane Premaya (452) 22-02-2017

22- 2- 2017

Wassane Premaya (452) 22-02-2017

Wassane Premaya (451) 21-02-2017

21- 2- 2017

Wassane Premaya (451) 21-02-2017

Latest Videos

Kawda Star 21-09-2017

21- 9- 2017

Kawda Star 21-09-2017

Nugasewana -Rajya Lama Natya Ulela 21-09-2017

21- 9- 2017

Nugasewana -Rajya Lama Natya Ulela 21-09-2017

Nugasewana - Orchid Mal Wagaawa 21-09-2017

21- 9- 2017

Nugasewana - Orchid Mal Wagaawa 21-09-2017

Nugasewana Windaniya Horawa 21-09-2017

21- 9- 2017

Nugasewana Windaniya Horawa 21-09-2017

Hiru Sadaham Ras 21-09-2017

21- 9- 2017

Hiru Sadaham Ras 21-09-2017

SL Vlog 21-09-2017

21- 9- 2017

SL Vlog 21-09-2017