#

Baddata saha Kuliyata (45) - 13-03-2018 EpisodeBaddata saha Kuliyata (45) - 13-03-2018 , baddata saha kuliyata (45) / 13/03/2018 , baddata saha kuliyata (45) , 13,03,2018 , Baddata Saha Kuliyata 13-3-2018 , Baddata Saha Kuliyata 13,3,2018 , Baddata Saha Kuliyata 13/3/2018

Baddata Saha Kuliyata

Baddata saha Kuliyata (53) - 23-03-2018

23- 3- 2018

Baddata saha Kuliyata (53) - 23-03-2018

Baddata saha Kuliyata (52) - 22-03-2018

22- 3- 2018

Baddata saha Kuliyata (52) - 22-03-2018

Baddata saha Kuliyata (51) - 21-03-2018

21- 3- 2018

Baddata saha Kuliyata (51) - 21-03-2018

Baddata saha Kuliyata (50) - 20-03-2018

20- 3- 2018

Baddata saha Kuliyata (50) - 20-03-2018

Baddata saha Kuliyata (49) - 19-03-2018

19- 3- 2018

Baddata saha Kuliyata (49) - 19-03-2018

Baddata saha Kuliyata (48) - 16-03-2018

16- 3- 2018

Baddata saha Kuliyata (48) - 16-03-2018

Latest Videos

Shakthi TV News 14-07-2018

15- 7- 2018

Shakthi TV News 14-07-2018

News Line TV 1 13-07-2018

13- 7- 2018

News Line TV 1 13-07-2018

Sirasa Morning News 13-07-2018

13- 7- 2018

Sirasa Morning News 13-07-2018

Shakthi Noon News 12-07-2018

12- 7- 2018

Shakthi Noon News 12-07-2018

Derana Noon News 12-07-2018

12- 7- 2018

Derana Noon News 12-07-2018

Live@12 News 12-07-2018

12- 7- 2018

Live@12 News 12-07-2018