අඩනිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ කලාවෙන් ඔබ්බට ගිය අරුණ පන්විලගේ අලුත්ම එක

category : Other views : 3085 Apr 26, 2018

ගැහැණිය වෙළෙඳ භාණ්ඩයක් ලෙස යොදා ගන්නා නවතම ලාංකීය මියුසික් වීඩියෝව රැල්ල කලාවක් නොව ව්‍යාපාරයක් ලෙසින් බොහෝ නිර්මාණකරුවන් භාවිතා කරන්න පෙළඹීම රටේම අවාසනාවක්.වීඩියෝවක් නැතුව වුවත් ජනප්‍රිය වන ගීත බිහිවුයේ නැතිද? චමුශ්‍රි ගේ අළුත්ම මියුසික් වීඩියෝවේ අඩනිරුවත නැතත් තරුණියකගේ සරාගී වීඩියෝවක් යොදාගැනීම ගීතයේ තේමාවට නම් ගැලපෙන්නේ නැති බව හොඳින්ම පේන්න තිබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් කතා කළ චමුශ්‍රි ගේ නෑ තරහ මා මියුසික් වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Latest Videos

Shakthi TV News 14-07-2018

15- 7- 2018

Shakthi TV News 14-07-2018

News Line TV 1 13-07-2018

13- 7- 2018

News Line TV 1 13-07-2018

Sirasa Morning News 13-07-2018

13- 7- 2018

Sirasa Morning News 13-07-2018

Shakthi Noon News 12-07-2018

12- 7- 2018

Shakthi Noon News 12-07-2018

Derana Noon News 12-07-2018

12- 7- 2018

Derana Noon News 12-07-2018

Live@12 News 12-07-2018

12- 7- 2018

Live@12 News 12-07-2018