අඩනිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ කලාවෙන් ඔබ්බට ගිය අරුණ පන්විලගේ අලුත්ම එක

category : Other views : 5115 Apr 26, 2018

ගැහැණිය වෙළෙඳ භාණ්ඩයක් ලෙස යොදා ගන්නා නවතම ලාංකීය මියුසික් වීඩියෝව රැල්ල කලාවක් නොව ව්‍යාපාරයක් ලෙසින් බොහෝ නිර්මාණකරුවන් භාවිතා කරන්න පෙළඹීම රටේම අවාසනාවක්.වීඩියෝවක් නැතුව වුවත් ජනප්‍රිය වන ගීත බිහිවුයේ නැතිද? චමුශ්‍රි ගේ අළුත්ම මියුසික් වීඩියෝවේ අඩනිරුවත නැතත් තරුණියකගේ සරාගී වීඩියෝවක් යොදාගැනීම ගීතයේ තේමාවට නම් ගැලපෙන්නේ නැති බව හොඳින්ම පේන්න තිබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් කතා කළ චමුශ්‍රි ගේ නෑ තරහ මා මියුසික් වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Latest Videos

Adarei Man Adarei Teledrama - 794 - 18th December 2018

18-12-2018

Adarei Man Adarei Teledrama - 794 - 18th December 2018 794

Neela Pabalu Teledrama - 158 - 18th December 2018

18-12-2018

Neela Pabalu Teledrama - 158 - 18th December 2018 158

Wes Teledrama - 97 - 18th December 2018

18-12-2018

Wes Teledrama - 97 - 18th December 2018 97

Crime Scene Sinhala Teledrama - Episode 32 - 18th December 2018

18-12-2018

Crime Scene Sinhala Teledrama - Episode 32 - 18th December 2018 32

Batti Teledrama - Episode 192 - 18th December 2018

18-12-2018

Batti Teledrama - Episode 192 - 18th December 2018 192

Rupavahini Sinhala News - 18th December 2018

18-12-2018

Rupavahini Sinhala News - 18th December 2018 2018-12-8